• حدود 03
  • حدود 01
  • حدود 02

به شرکت ما خوش آمدید

Xuzhou Zhuoding Glass Products Co., Ltd. یک شرکت با فناوری پیشرفته با مواد شیشه ای جدید به عنوان محصول پیشرو خود است که دفتر مرکزی آن در شهر Xuzhou، استان جیانگ سو، چین است که یک شرکت مهم اقتصادی، علمی و آموزشی، فرهنگی، مالی، پزشکی و مرکز تجارت خارجی در شرق چین، و همچنین یک شهر مهم "یک کمربند، یک جاده" و یک مرکز حمل و نقل جامع ملی.این شهر همچنین مرکز شهر منطقه اقتصادی هوآیهای است.